Objednávka

Zde si můžete objednat naše služby.

Zašlete objednávku elektronickou poštou vyplněním formuláře.

V následujícím seznamu jsou uvedeny nejčastěji objednávané druhy prací:

Geometrický plán(GP)

 • na oddělení pozemku
 • na vyznačení věcného břemene
 • na zaměření stavby

Vytyčení nebo obnovení hranice pozemku
Vytyčení stavby
Zaměření mapového podkladu pro projekt
Zaměření skutečného provedení stavby
Zaměření inženýrských sítí

(Inženýrské sítě se mají dle právních předpisů zaměřovat před záhozem, je tedy nutno na tuto skutečnost brát ohled při objednávce a kontaktovat nás několik dní předem).

Pro urychlení Vaší objednávky nezapomeňte uvést telefonický kontakt nebo Vaši e-mailovou adresu a v objednávce uvést katastrální území a číslo parcely, popřípadě jinak blíže upřesnit lokalitu. Lze též zaslat kopii katastrální mapy se zákresem předmětu měření nebo náčrtek ve formě přílohy v libovolném grafickém formátu.

Po obdržení objednávky provedeme cenovou kalkulaci a kontaktujeme Vás.

  Informace o objednavateli

  Informace o objednávce


  Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

  KONTAKT

  Slovanská alej 28
  326 00 Plzeň

  Mobil: 728 278 378
  Telefon: 377 441 929
  Email: gpluska@volny.cz, nemecek@gkplzen.cz